Wij werken met combinatie groepen. Daarnaast wordt er klas
overstijgend instructie gegeven. Dat wil zeggen dat het kind instructie
krijgt op zijn/haar niveau.
We doen dit door de klaskleur te benoemen en niet het niveau van het kind.
Indeling van de groepen is:
Groep 1-2   het oranje lokaal          Leerkrachten Karin en Danielle
Groep 3-4   het blauwe lokaal        Leerkrachten Danielle en Loes
Groep 5-6   het paarse lokaal        Leerkracht Ellen
Groep 7-8   het groene lokaal        Leerkracht Marc
De groepen worden ondersteund door Dieuwe, Monique en Rian.

Schoolreis

De informatiebrief over het schoolreisje.

Documenten