PowerPoint voortgezet onderwijs.

Hierbij de link naar de PowerPoint van het voortgezet onderwijs van 13 november. https://oogvoorschool.sharepoint.com/:p:/r/Schoolenteam/obsdelta/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA3B72AB0-89C6-416B-A3BD-8B99681E65DF%7D&file=ouderavond%20VO1.pptx&action=edit&mobileredirect=true