Op Delta is gekozen om te werken binnen het raamwerk van het Daltononderwijs. Delta is een Daltonbasisschool. Wij gaan uit van de mogelijkheden die kinderen hebben. Daar sluiten wij bij aan en stemmen wij het onderwijs op af.

 
De basis voor het leerproces is een sfeer waar waardering en respect voor elkaar voorop staat. Iedereen is anders qua persoon en intelligentie. Wij werken aan een leef- en leeromgeving waar ieder kind zich veilig voelt. Op Delta vinden we de onderlinge relaties tussen kinderen belangrijk: elkaar helpen tijdens taaktijd, maatjeswerk, samenwerken aan projecten, samen spelen op het plein.

De begeleiding en de lesstof stemmen wij zoveel mogelijk af op wat een kind nodig heeft. Op deze manier bieden we kinderen uitdaging en kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.

 

Het Daltonconcept kent zes basisprincipes en sluit aan bij de totale ontwikkeling van de mens.

Door dit concept wordt ieder kind uitgedaagd om zichzelf optimaal te ontwikkelen:

 

  • verantwoordelijkheid te leren dragen voor zichzelf, de ander en de omgeving;
  • samen te leren werken en leren door samen te werken;
  • ontwikkelen naar zelfstandigheid / initiatief leren nemen;
  • effectiviteit / doelmatigheid: het effectief inzetten van tijd, menskracht en middelen;
  • reflectie: het terugkijken op het eigen handelen om in de toekomst bewuster taken aan te gaan;
  • borging: dat wat is aangeleerd en goed is, vastleggen en houden.

Samen zijn dit de zes kernwaarden van ons onderwijs. Deze zes pijlers helpen ons het onderwijs te organiseren. Wij geven onze eigen richting aan deze pijlers.

Onze slogan “Delta: Uniek voor iedereen” blijkt uit:

      • ieder kind in beeld;

      • maatwerk voor elk kind in combinatie met opbrengstgericht werken,  
         groepsdoorbrekend werken en samenwerken. 
 

Het Daltononderwijs gaat ervan uit dat een kind verantwoordelijkheid kan en moet dragen voor het leerproces dat het aangaat. Leerlingen leren in de loop van de basisschool eigen keuzes te maken. Ze leren verantwoordelijkheid te dragen en samenwerken. Kinderen krijgen hiervoor de ruimte waardoor de betrokkenheid en motivatie wordt vergroot.

 

De kinderen leren om zelfstandig te werken. Als er meer verantwoordelijkheid gegeven wordt, krijgt de leerling meer mogelijkheden zelfstandig te leren. Hoe zelfstandiger de leerling, hoe meer verantwoordelijkheid hij kan leren dragen. Naarmate de leerling vordert in het leerproces kan de rol van de leraar steeds meer die van begeleider worden. Het Daltononderwijs biedt kinderen de mogelijkheid om in eigen tempo en op eigen niveau de speel- en leerstof te verwerken. Kinderen krijgen op die manier een onderwijsaanbod op maat en doorlopen een eigen ontwikkelingsproces.

 

Onze school heeft als motto: ”samen werken, samen leren”. Daarmee willen we aangeven dat we binnen ons onderwijs veel waarde hechten aan het samenwerken en samen leren van de kinderen.

Zo leren wij de kinderen gebruik te maken van elkaars kennis en vaardigheden om zichzelf verder te ontwikkelen. Kinderen leren namelijk niet alleen van de leerkracht maar ook heel veel van elkaar. Voorwaarde daarbij is dat je open moet staan voor elkaar.