OBS Delta is een school voor iedereen. Groot en klein kent elkaar en voelt zich
verantwoordelijk voor het welzijn van zichzelf en de ander. Door de gevarieerde
samenstelling van onze schoolbevolking leren kinderen in een goede sfeer omgaan
met verschillen. Deze ervaring is nuttig, omdat in de wereld om hen heen ook veel
verschillen bestaan. Wij scheppen een onderwijsleersituatie waarbij alle kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken, zowel cognitief (leervakken) als
sociaal-emotioneel, creatief en motorisch. Op onze school vinden wij naast het leren
van taal en rekenen belangrijk dat dit kan vanuit onze kernwaarden welbevinden,
betrokkenheid, eigenheid, creativiteit, autonomie en samenwerken.
Het team, kinderen en ouders vormen samen een schoolgemeenschap die op een respectvolle manier met elkaar omgaat.