De essentie van Dalton
Delta werkt volgens de uitgangspunten van Dalton en dat is zichtbaar in de organisatie van het onderwijs, omgang met leerlingen, ouders en teamleden onderling.

Wij gaan uit van de mogelijkheden die kinderen hebben. Daar sluiten wij bij aan en stemmen wij het onderwijs op af. De nadruk ligt op de basisvakken rekenen, taal, lezen en schrijven. Door middel van differentiatie tijdens de instructie en tijdens het zelfstandig werken geven wij de kinderen de kans in hun eigen tempo de lesstof op hun eigen niveau te verwerken.

Het Daltonconcept
kent drie basisprincipes en sluit aan bij de totale ontwikkeling van de mens.
  
 

1.Verantwoordelijkheid
Het aspect verantwoordelijkheid is essentieel voor ontplooiingsmogelijkheden van een kind.
Het beheersen ervan moet worden geleerd, dat is een taak van de school.
- Verantwoordelijkheid krijgen,
- verantwoordelijkheid dragen
- verantwoordelijkheid nemen.       

2. Zelfstandigheid
Een kind wil actief en zelfontdekkend bezig zijn. Het leerplezier verdwijnt als het lang moet luisteren. Zelfstandigheid betekent zelfwerkzaamheid. Dit leidt vaak tot betere begripsvorming bij de leerling. 
 
Omdat een kind actiever is op school wordt de beschikbare leertijd effectiever en efficiënter gebruikt.

Kinderen wordt geleerd zelfstandig en onder eigen verantwoording problemen te kunnen oplossen en beslissingen te nemen.

3. Samenwerking 

Het principe samenwerking sluit prima aan bij de maatschappij, waar veel in teamverband wordt samengewerkt.
Belangrijk aspect is dat de kinderen elkaar volgens dit principe kunnen helpen.
Dit kan door het stellen van vragen aan andere leerlingen, het zoeken naar oplossingen en het geven van suggesties aan elkaar.
Het leren ervaren en gebruik maken van de (on) mogelijkheden van jezelf en een ander kunnen bijdragen tot een goed en sociaal functioneren

 

De meerwaarde van Dalton
Er zijn op dit moment 363 Daltonscholen voor het basisonderwijs, 24 voor het voortgezet onderwijs en 19 op HBO-niveau. Het aantal blijft groeien, want de typische Dalton-aanpak heeft haar waarde bewezen.

Veel scholen hebben daarom elementen uit het Daltononderwijs overgenomen. Maar Dalton is meer: het is een beproefde pedagogische aanpak waarin alle aspecten een samenhangend geheel vormen.
Daltononderwijs biedt optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind.

 

Optimale ontwikkelingskansen
Wat heeft deze leerling nodig om te leren lezen, schrijven, een werkstuk te maken, sociaal vaardiger te worden… Dat is het uitgangspunt van Dalton. Steeds opnieuw onderzoekt de docent wat een individuele leerling nodig heeft om verder te komen in zijn ontwikkeling. De docent schept de voorwaarden zodat iedere leerling zich kan ontplooien.

  

Daltoncoördinator
De Dalton coördinator vervult bij ons op school de rol van de initiator, onderwijskundig leider en bewaker van de Dalton ontwikkeling.