Op OBS Delta willen we dat een kind ‘creatief’ om kan gaan met mogelijkheden. Hierdoor kan het zich een betere uitgangspositie verwerven op een goede plek in ‘de maatschappij van straks’. Creativiteit staat voor het leggen van verbanden tussen zaken die niet direct met elkaar te maken lijken te hebben, het staat voor verwondering en inspiratie en gaat over het stellen van vragen. In deze maatschappij van straks zijn oplossingen nodig op vragen die we momenteel nog niet eens kunnen stellen. En vaardigheden kunnen waar we ons nog niet eens een voorstelling van kunnen maken.

Om kinderen gereed te maken voor een veranderende maatschappij, willen wij ze scholen in het creatief denken. Het gaat erom dat kinderen niet alleen leren zoeken naar het juiste antwoord, maar ook naar nieuwe, nog onbekende antwoorden. Aandacht voor creativiteit biedt veel mogelijkheden voor het ontplooien en ontdekken van talenten.

Creatief denken valt deels samen met de competenties probleemoplossend en kritisch denken. Creatief denken is een middel om verbindingen te maken met de wereld om ons heen. Het resulteert in inzichten, ideeën, begrip, mogelijkheden of producten die een nuttige bijdrage kunnen leveren. Een kind waarbij de creatieve denkkracht ontwikkeld is, maakt het niet zoveel uit hoe de overkant er uitziet want het is flexibel en kan het avontuur aan.